Contact

Contact us!
biuro@apasm.pl
+48 697 994 635 Office
+48 602 105 085 Maria Sipinska-Malaszyńska
+48 607 120 125 Michał Korwin-Małaszyński

APA Sipińska Małaszyński Sp. Z. o. o

Office / address for correspondence:
ul. Kłobucka 23c/112
02-699 Warszawa,
Poland

Registration address:
ul. Czereśniowa 17
02-457 Warszawa
Poland

NIP: 522 30 45 901
REGON: 363024781
KRS nr: 0000586832
lead by: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy