Kościół przy Cytadeli

Obiekt sakralny i pielgrzymkowy, zapewniający dyskrecję indywidualnej modlitwy oraz możliwość przeprowadzenia plenerowej mszy pielgrzymkowej da szerokiej grupy uczestników. Obiekt oparty na rzucie wynikającym z tradycjach rzymsko-katolickich zabudowań sakralnych.