Kościół przy Cytadeli

Obiekt sakralny i pielgrzymkowy, zapewniający dyskrecję indywidualnej mod e na rzucie wynikającym z tradycjach rzymsko-katolickich zabudowań sakralnych.