Wolne Tory

Projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego Wolnych Torów oraz architektury dworca i  Hotelu, nagrodzony przez Prezydenta Miasta Poznania.