Programowanie neurolingwistyczne – co to jest NLP i na czym polega?

Programowanie neurolingwistyczne można zdefiniować jako system psychologii, który bada relacje między językiem a zachowaniem.

Programowanie neurolingwistyczne służy do zmiany myśli, uczuć i zachowań poprzez zmianę sposobu mówienia. Podstawowe zasady tej techniki są wzorowane na teorii neurologicznej, która stwierdza, że język ma wpływ na neurologię mózgu.

Twórcami programowania neurolingwistycznego byli Joseph O’Connor, John Grinder i Richard Bandler. Byli również zaangażowani wraz z innymi kolegami w rozwój osobistego coachingu, zwanego treningiem Neuro-Linguistic Programming Practitioner lub NLP Training.

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) – historia

NLP to narzędzie, które istnieje od ponad 100 lat, ale ostatnio zyskało na popularności, ponieważ służy do pomagania innym w poprawie ich życia. NLP to technika polegająca na manipulowaniu wzorcami językowymi w celu zmiany myśli i zachowania danej osoby. Historia NLP sięga czasów, kiedy Richard Bandler i John Grinder studiowali u Roberta Fritza. Dowiedzieli się, jak Fritz używa mowy ciała w celu komunikowania uczuć bez słów.

Programowanie neurolingwistyczne – jak zacząć?

Neuro Linguistic Programming to rewolucyjne podejście do rozwoju osobistego i samodoskonalenia, które zmieniło życie niezliczonych ludzi na całym świecie.

Programowanie neurolingwistyczne opiera się na założeniu, że istnieją części twojego umysłu, których świadomie nie jesteś świadomy, ale mają one ogromny wpływ na to, jak myślisz i zachowujesz się.

Programowanie neurolingwistyczne dotyczy również tego, jak mózg przechowuje informacje, jak działa i jak można na to wpłynąć.

Techniki programowania neurolingwistycznego (NLP)

NLP to zestaw technik i metod, które można wykorzystać do poprawy komunikacji osobistej, relacji i nauczania.

Może być używany do perswazji, wpływania i zmiany poprzez zrozumienie siły języka i sposobu, w jaki ludzie na niego reagują.

Techniki NLP obejmują modelowanie wzorców myślenia lub zachowań wyjątkowych ludzi. Techniki NLP obejmują również interpretację różnych wzorców werbalnych, takich jak słowa lub zdania.

Rodzaje technik NLP można podzielić na:

  • trans – wprowadzanie w stan hipnozy, podczas którego mózg jest znacznie bardziej podatny na sugestie
  • linia czasu – subiektywna zmiana czasu, który upływa poprzez wyobrażanie sobie przyszłości i przeszłości w sposób czegoś, co już minęło
  • metafory – przyjrzenie się zaistaniałej sytuacji w sposób, w jaki patrzymy na inną
  • kotwiczenie – powiązanie stanu emocjonalnego z innymi czynnikami, np. zapachem, dźwiękiem
  • swish pattern – tworzenie nowych nawyków i schematów zachowań jednocześnie pozbywając się nowych